نمونه کارهای انجام شده با دستگاه fiber

——————————————————————————–

چند نمونه کارهای انجام شده با دستگاه  fiber

 

 

IMG_20180528_114928_735

IMG_20180528_114934_298

IMG_20180528_114939_645

IMG_20180528_114944_019

IMG_20180528_114949_474

IMG_20180528_115010_011

IMG_20180528_115014_162

IMG_20180528_115018_159

IMG_20180528_115023_564

IMG_20180528_115032_011

نمونه کارهای حک چهره با لیزر فایبر:

IMG_20180528_115055_520

IMG_20180528_115043_545

IMG_20180528_115048_736