نمونه کارهای انجام شده با دستگاه co2

 

 

 

——————————————————————————–

 

IMG_20180526_175346_537

IMG_20180526_175348_870

IMG_20180526_175351_251

IMG_20180526_175352_578 IMG_20180526_175354_303 IMG_20180526_175356_370

IMG_20180526_175357_577 IMG_20180526_175359_838 IMG_20180526_175401_994 IMG_20180526_175403_125 IMG_20180526_175407_411

IMG_20180526_175409_744

IMG_20180526_175411_002

IMG_20180526_175412_479

IMG_20180526_175414_688

IMG_20180526_175342_923

IMG_20180526_175341_719